ประกาศราคากลาง สำนักงานอัยการสูงสุด จากระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (www.gprocurement.go.th)


ประกาศราคากลาง สำนักงานอัยการสูงสุด

 

02-03-2654 : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างของสำนักงานอัยการภาค 9

07-12-2654 : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างของสำนักงานอัยการภาค 9

07-12-2654 : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างของสำนักงานอัยการภาค 9

01-12-2654 : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างของสำนักงานอัยการภาค 9

14-09-2654 : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางในการก่อสร้างของสำนักงานอัยการภาค 9

07-09-2564 : ราคากลาง-ซื้อเครื่องยนปั๊มน้ำดับเพลิง (Fire Pump) และตู้ควบคุมจำนวน 1 ชุด พร้อมติดตั้ง

 


ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานอัยการสูงสุด จากระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (www.gprocurement.go.th)


ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานอัยการสูงสุด

23-04-2564 : 

 


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำนักงานอัยการสูงสุด จากระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (www.gprocurement.go.th)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำนักงานอัยการสูงสุด

 

21-04-2565 : สำนักงานอัยการจังหวัดนนทบุรี ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2

08-04-2565 : สำนักงานอัยการจังหวัดนนทบุรี ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2021

11-01-2565 : สำนักงานอัยการจังหวัดนนทบุรี ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 

07-01-2565 : สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 

12-10-2564 : สำนักงานอัยการจังหวัดนนทบุรี ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 พ.ศ. 2564

16-08-2564 : สำนักงานอัยการจังหวัดนนทบุรี ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 3 พ.ศ. 2564

 


ประกาศขายพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ 

23-06-2564 : สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ ประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ยี่ห้อ TOYOTA แบบ CAMRY จำนวน 1 คัน

06-06-2564 : สำนักงานอัยการสูงสุดประกาศขายพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่มีความจำเป็นต้องใช้ในราชการ

02-06-2564 : สำนักงานคดีศาลสูงภาค 4 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

02-06-2564 : สำนักงานอัยการจังหวัดกบินทร์บุรี ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง กรณีพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 1 คัน

31-05-2564 : สำนักงานอัยการสูงสุดประกาศขายพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่มีความจำเป็นต้องใช้ในราชการ

23-05-2564 : สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครปฐม ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ ประเภทรถยนต์นั่งสองตอนท้ายรรทุก ยี่ห้อ FORD

10-05-2564 : สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ ประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ยี่ห้อ Ford

09-05-2564 : สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายและการบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ ประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ยี่ห้อ อีซูซุ

12-04-2564 : สำนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งของสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว กรณีชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 1 คัน

08-04-2564 : สำนักงานอัยการจังหวัดอุดรธานี ประกาศจำหน่ายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการของสำนักงานคดีแรงงานภาค 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21-03-2565 : สำนักงานอัยการสูงสุด ประกาศผลผู้ชนะการขายทอดตลาดกรณีพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่มีความจำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยวิธีประมูลสู้ราคา

21-03-2565 : สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงนครราชสีมา ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง กรณีชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 1 คัน

16-03-2565 : สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายและการบังคับคดีจังหวัดสุพรรณบุรี ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ ประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ยี่ห้ออีซูซุ

04-03-2565 : สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงสุพรรณบุรี ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ ประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ยี่ห้อ TOYOTA แบบ CAMRY

03-03-2565 : สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายและการบังคับคดีจังหวัดตาก ประกาศขายพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 10 รายการ

01-03-2565 : สำนักงานอัยการจังหวัดสุพรรณบุรี ประกาศขายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ

01-03-2565 : สำนักงานอัยการสูงสุด ประกาศขายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่มีความจำเป็นต้องใช้ในราชการ

01-03-2565 : สำนักงานอัยการจังหวัดกบินทร์บุรี ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง กรณีพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 1 คัน

01-03-2565 : สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตราด ประกาศขายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ  จำนวน 6 รายการ

14-02-2565 : สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี ประกาศขายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 11 รายการ

10-02-2565 : สำนักงานอัยการจังหวัดลำปาง ประกาศขายกระเบื้องมุงหลังคาซีแพคที่ได้รื้อถอนจากอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดลำปาง เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ

10-02-2565 : สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงลพบุรี ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง กรณีพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 1 คัน

08-02-2565 : สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงอุดรธานี ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ  จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

07-02-2565 : สำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ  จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

04-02-2565 : สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดตราด ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง กรณีพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 1 คัน

04-02-2565 : สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดแพร่ ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ 

04-02-2565 : สำนักงานอัยการจังหวัดปทุมธานี ประกาศขายทอดตลาด พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 46 รายการ

02-02-2565 : สำนักงานอัยการจังหวัดระยอง ประกาศขายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ของสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง  จำนวน 96 รายการ

31-01-2565 : สำนักงานอัยการจังหวัดลำปาง ประกาศขายทอดตลาด พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง โดยเจรจาตกลงราคา

27-01-2565 : สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงสมุทรปราการ ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง กรณีชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 1 คัน ครั้งที่ 2

24-01-2565 : สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายและการบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์ ประกาศขายทอดตลาด พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไป หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐ จำนวน 6 รายการ

14-01-2565 : ยกเลิกประกาศจำหน่ายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ของสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง จำนวน 96 รายการ โดยวิธีขายทอดตลาด

07-01-2565 : สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ ประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ยี่ห้อมิตซูบิชิ จำนวน 1 คัน

28-12-2564 : สำนักงานอัยการสูงสุดประกาศขายทอดตลาดกรณีพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่มีความจำเป็นต้องใช้ในราชการจำนวน 57 ประเภท 983 รายการ

24-12-2564 : สำนักงานอัยการจังหวัดระยอง ประกาศขายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ของสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง  จำนวน 96 รายการ

20-12-2564 : สำนักงานอัยการจังหวัดลำปาง ประกาศขายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ อันเป็นครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 46 รายการ

16-12-2564 : สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายและการบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง กรณีชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 2 คัน

30-11-2564 : สำนักงานอัยการภาค 3 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง กรณีชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 1 คัน ของสำนักงานคดีแรงงานภาค 3

26-11-2564 : สำนักงานอัยการจังหวัดพะเยา ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ราชการจำนวน 1 คัน

05-11-2564 : สำนักงายอัยการจังหวัดลำปาง ประกาศขายกระเบื้องมุงหลังคาซีเเพคที่ได้รื้อถอนจากอาคารสำนักงานอัยการลำปาง เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ

 

 

 


เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 

 

23-06-2565 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการซื้อเครื่องโทรศัพท์ IP Phone โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23-06-2565 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการจ้างรถโดยสารปรับอากาศ 40 ที่นั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21-06-2565 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการซื้อรถเข็นจำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20-06-2565 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการซื้อครุภัณฑ์สำนักงานจำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14-06-2565 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการซื้อเครื่องพิมพ์บัตรประจำตัวข้าราชการอัยการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14-06-2565 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการซื้อครุภัณฑ์ศูนย์อำนวยการคุ้มครองเด็กในคดีอาญา จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

07-06-2565 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์แบบแปลนระบบมัลติฟังก์ชั่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

07-06-2565 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

02-06-2565 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการซื้อแอลกอฮอลสเปรย์ จำนวน 1,500 แกลลอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

01-06-2565 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการซื้อเครื่องสแกนเนอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

01-06-2565 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31-05-2565 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการซื้อวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งอาคารสถานที่ จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31-05-2565 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการซื้อการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน

31-05-2565 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร เอ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19-05-2565 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการซื้อการจัดซื้อคอมพิวเตอร์โครงการนำเทคโนโลยีระบบคิวอาร์โค้ดมาประยุกต์ใช้กับงานรับ จัดเก็บสำนวน ทำลายสำนวน และจัดเก็บเอกสารในสำนวน

19-05-2565 : ประกาศสำนักงานอัยการสูงสุด ยกเลิกโครงการจัดซื้อรถยนต์หุ้มเกราะกันกระสุน จำนวน 4 คัน โดยวิธีคัดเลือก

17-05-2565 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17-05-2565 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11-05-2565 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการซื้อครุภัณฑ์สำนักงานจำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

03-05-2565 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการซื้อครุภัณฑ์สำนักงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

03-05-2565 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการซื้อเทปใส รุ่น 600 แกน 1 นิ้ว จำนวน 5,000 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

02-05-2565 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการโครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค (ทดแทนเครื่องเดิม) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการสำนักงานอัยการสูงสุด ประจำปี พ.ศ. 2564

02-05-2565 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถนั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบ 1,600-1,800 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 15 คัน ด้วยวิธีประกวดราคา

22-04-2565 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการ จ้างพิมพ์คำแปลยุทธศาสตร์ต้นแบบและมาตรการเชิงปฏิบัติของสหประชาชาติว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อเด็กในด้านการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา

21-04-2565 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการ ซื้อชุดตรวจ Antigen Test Kit จำนววน 3,968 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

08-04-2565 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

08-04-2565 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการซื้อปลั๊กไฟยาว 5 เมตร จำนวน 300 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

04-04-2565 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี ของสำนักงานอัยการสูงสุด และยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรอัยการ ระยะ 15 ปี

30-03-2565 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการจัดซื้อสิทธิ (License) การใช้งานแอปพลิเคชั่น Line Official Account แบบ Government Starter Package สำนักงานอัยการสูงสุด

29-03-2565 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25-03-2565 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาวิจัยว่าด้วยการปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานในคดีอาญาในชั้นก่อนฟ้องให้เป็นระบบดิจิทัล 

22-03-2565 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการซื้อโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างต่อพ่วง จำนวน 603 ชุด (ทดแทนเครื่องเดิม) สำนักงานอัยการสูงสุด ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีคัดเลือก

22-03-2565 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการจ้างประชาสัมพันธ์สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนสำนักงานอัยการสูงสุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15-03-2565 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

09-03-2565 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

07-03-2565 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการจ้างโครงการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่าย และ ซอฟต์แวร์ สำนักงานอัยการสูงสุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

04-03-2565 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร เอ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

02-03-2565 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการจัดซื้อเครื่องอบโอโซน โดยวิธีคัดเลือก

28-02-2565 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการซื้อชุดตรวจ Antigen Test Kits จำนวน 6,000 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18-02-2565 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการจ้างโครงการจัดจ้างทำนิทรรศการเสมือนจริง (VIRTUAL EXHIBTION) งานครบรอบ 129 ปี องค์กรอัยการที่พึ่งด้านกฎหมายของรัฐและประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14-02-2565 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการซื้อชุดตรวจ Antigen Test Kits จำนวน 2,625 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

08-02-2565 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 50 แผ่นต่อนาที จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

07-02-2565 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการเช่าการเช่าซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 225 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

07-02-2565 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการซื้อแอลกอฮอลสเปรย์และถุงมือยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

07-02-2565 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการซื้อปลั๊กไฟขนาด 5 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

04-02-2565 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรม Auto CAD จำนวน 6 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

03-02-2565 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27-01-2565 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการเช่าพื้นที่ชั้น 1 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ และอาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26-01-2565 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการอุปกรณ์สุขภัณฑ์ห้องน้ำ จำนวน 13 รายการ

25-01-2565 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการจัดซื้อ (license) ในการอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอปพลิเคชั่น OOKBEE โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24-01-2565 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการจัดซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ Samsung รุ่น MLT-D203E สำหรับเครื่องพิมพ์ Samsung ML3820nd จำนวน 60 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24-01-2565 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการจัดซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ HP รุ่น CF226XC จำนวน 50 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21-01-2565 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการจัดซื้อครุุภัณฑ์ชุดเครื่องเสียงพกพา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีคัดเลือก

21-01-2565 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร เอ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21-01-2565 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ส่ง เสริม บทบาทของพนักงานอัยการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18-01-2565 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการซื้อแอลกอฮอล์สเปรย์ จำนวน 486 แกลลอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14-01-2565 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการซื้ออุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail Security) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13-01-2565 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการเช่าที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย บริเวณแนวทางรถไฟสายบางซื่อ คลองตัน (ริมถนนรัชดาภิเษก แปลงที่ ๔,๕,๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13-01-2565 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนและพัฒนา การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์สำนักงานอัยการสูงสุด ด้วยวิธีประกวดราคา

12-01-2565 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการเช่าพื้นที่อาคารบางนาเรสซิเด้นซ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12-01-2565 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการเช่าพื้นที่อาคารบางนาเรสซิเด้นซ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11-01-2565 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการจัดหารถเช่าประจำตำแหน่งสำหรับข้าราชการอัยการจำนวน 13 คัน โดยวิธีคัดเลือก

10-01-2565 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการซื้อครุภัณฑ์เครื่องเสียงห้องประชุม 303/S3 จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

05-01-2565 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการซื้อสายสัญญาณเครือข่าย (LAN) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

04-01-2565 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการจ้างบำรุงรักษาระบบสนับสนุนห้องศูนย์ข้อมูล (Data center) สำนักงานอัยการสูงสุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30-12-2564 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการซื้อหมึกพิมพ์ยี่ห้อ Samsung รุ่น MLT-D101S จำนวน 50 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30-12-2564 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการซื้อหมึกพิมพ์ยี่ห้อ Samsung รุ่น MLT-D204L จำนวน 50 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29-12-2564 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการเช่าที่ดินของสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ บริเวณตำบลบางบอนตอนริมถนนเอกชัยฝั่งใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29-12-2564 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการเช่าอาคารเอกชนเพื่อใช้เป็นที่ทำการชั่วคราวของสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลแขวง 10 (แขวงบางบอน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28-12-2564 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20-12-2564 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ทำงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีคัดเลือก

15-12-2564 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการจ้างขอจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร สำนักงานอัยการสูงสุด แบบไม่รวมอะไหล่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15-12-2564 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการจ้างพิมพ์สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์สำนักงานอัยการสูงสุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14-12-2564 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการซื้อหมึกเครื่องพิมพ์เลเซอร์ชนิดขาว-ดำ ยี่ห้อ LEKMARK รุ่น MS521dn โดยวิธีคัดเลือก

08-12-2564 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการจ้างรถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด 40 ที่นั่ง และ 50 ที่นั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

07-12-2564 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์เพื่อทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์เดิมของสำนักงานอัยการสูงสุด ด้วยวิธีประกวดราคา

07-12-2564 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการจ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้ในโครงการสนับสนุนและช่วยเหลือตามแนวพระราชดำริ ของสำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย

26-11-2564 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการทดสอบความรู้เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอัยการผู้ช่วย พ.ศ.2564 สนามเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26-11-2564 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการจ้างเหมาบริการกำจัดปลวด มด หนู แมลงสาบ สำนักงานอัยการจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26-11-2564 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด สำนักงานอัยการจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีคัดเลือก

26-11-2564 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย สำนักงานอัยการจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23-11-2564 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ Lekmark รุ่น 56F3H00 สำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ชนิดขาว-ดำ ยี่ห้อ Lekmark M5521dn จำนวน 50 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23-11-2564 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการจ้างโครงการจัดจ้างทำสื่อเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา โดยวิธีคัดเลือก

22-11-2564 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน จำนวน 11 เครื่อง ให้ สำนักงานคดีแรงงานและสำนักงานบริหารกลาง (อาคารธนบุรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22-11-2564 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร เอ4 หนา 80 แกรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19-11-2564 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการซื้อโครงการจ้างทำ ก.พ.7 และแฟ้มประวัติข้าราชการอัยการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18-11-2564 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการซื้อโครงการซื้อพร้อมติดตั้งชุดประชุมออนไลน์พร้อมอุปกรณ์ ณ ห้องประชุมสำนักอธิบดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18-11-2564 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการซื้อโครงการจ้างบำรุงรักษาห้องสมุดอัตโนมัติ ELIB สำนักงานอัยการสูงสุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18-11-2564 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อใช้ในการสนับสนุนการดำเนินคดีตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18-11-2564 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการซื้อโครงการจ้างพิมพ์สมุดนัดความอัยการ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17-11-2564 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการชุดโต๊ะทำงาน และเก้าอี้ทำงาน โดยวิธีคัดเลือก

17-11-2564 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายขนาดใหญ่เพื่อทดแทนเครื่องเดิมของสำนักงานอัยการสูงสุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

04-11-2564 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการซื้อครุภัณฑ์ชุดโต๊ะทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

 

 

สำนักบริหารทรัพย์สิน
อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ชั้น 1 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารบี ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทร. 0 2142 7001 - 23 โทรสาร 0 2143 7677
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สำนักบริหารทรัพย์สิน งานคลังพัสดุ
สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 0 2515 4031 - 8 โทรสาร 0 2515 4034
IP PHONE : 220601 , 220602

สำนักงานอัยการสูงสุด
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ 0-2142-1436, 0-2142-1444 โทรสาร 0-2143-9546
email : [email protected]

พัฒนาโดย สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เว็บไซต์นี้มีการใช้ “คุกกี้” เพื่อใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือในกิจกรรมอื่นของสำนักงานอัยการสูงสุด และเพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดทำความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ที่