14 มิถุนายน 2565 อัยการสูงสุด เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการสอบสวนและดำเนินคดี
การล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กในรูปแบบออนไลน์ (Child-friendly Justice Initiative Thailand - CJIT)

150665 168 1

150665 168 2

150665 168 3

 

 

เว็บไซต์นี้มีการใช้ “คุกกี้” เพื่อใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือในกิจกรรมอื่นของสำนักงานอัยการสูงสุด และเพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดทำความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ที่