11 มิถุนายน 2565 สำนักงานอัยการสูงสุด จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการอบรมผู้ให้การฝึกอบรมอัยการผู้ช่วยภาคปฏิบัติ (อาจารย์ที่ปรึกษา) รุ่นที่ 1 (พ.ศ. 2565)

130665 166 01

130665 166 02

เว็บไซต์นี้มีการใช้ “คุกกี้” เพื่อใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือในกิจกรรมอื่นของสำนักงานอัยการสูงสุด และเพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดทำความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ที่