10 มิถุนายน 2565 สถาบันนิติวัชร์ สำนักงานอัยการสูงสุด ร่วมกับสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประชุมหารือในการสร้างความร่วมมือด้านวิชาการเพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรมของประเทศไทย

100665 165 1

100665 165 2

เว็บไซต์นี้มีการใช้ “คุกกี้” เพื่อใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือในกิจกรรมอื่นของสำนักงานอัยการสูงสุด และเพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดทำความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ที่