ผลการบริหารงาน ประกอบการประเมิน ITA

 

ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบการประเมิน ITA

 

ผลการสำรวจความพึงพอใจ การให้บริการ ประกอบการประเมิน ITA 

 

ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประกอบการประเมิน ITA 

 

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน ประกอบการประเมิน ITA

 

 

 

เว็บไซต์นี้มีการใช้ “คุกกี้” เพื่อใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือในกิจกรรมอื่นของสำนักงานอัยการสูงสุด และเพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดทำความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ที่