ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (www.gprocurement.go.th)


ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานอัยการสูงสุด

26-09-2562 : ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยนิติบุคคล ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานคดีแรงงานภาค 8 (ภูเก็ต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

23-09-2562 : ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการจ้างเหมาบริการนิติบุคคลรักษาความปลอดภัยและนิติบุคคลรักษาความสะอาด สำนักงานอัยการภาค 5

06-09-2562 : ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการปรับปรุงห้องทำงานของสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา 9 สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารถนนรัชดาภิเษก

02-09-2562 : ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ของสำนักงานอัยการสูงสุด จำนวน 11 อาคาร 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (www.gprocurement.go.th)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำนักงานอัยการสูงสุด

29-11-2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27-11-2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 3 รายการ

22-11-2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างย้ายหมายเลขโทรศัพท์และย้าย Port Lan โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22-11-2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถยนต์โตโยต้า หมายเลขทะเบียน ฮบ 5409 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22-11-2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถยนต์โฟล์คสวาเกน หมายเลขทะเบียน นว 8888 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22-11-2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถยนต์โตโยต้า หมายเลขทะเบียน ฮย 3628 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22-11-2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถยนต์ฟอร์ด หมายเลขทะเบียน วร 5341 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21-11-2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21-11-2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 4 รายการ

20-11-2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถยนต์มาสด้า จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20-11-2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปิด Port Lan จำนวน 2 จุด และย้ายหมายเลขโทรศัพท์ 2 หมายเลข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20-11-2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปิด Port Lan จำนวน 2 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20-11-2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปิดสัญญาณอินเทอร์เน็ต Port Lan จำนวน 1 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19-11-2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 2 รายการ

18-11-2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 4 รายการ

18-11-2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งหมายเลขโทรสารจำนวน 1 หมายเลข และติดตั้ง Outlet พร้อมเดินสาย Lan จำนวน 1 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18-11-2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปิด Port Lan จำนวน 1 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18-11-2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถยนต์โตโยต้าจำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18-11-2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างย้ายหมายเลขโทรศัพท์และย้าย Port Lan โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14-11-2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปิด Port Lan จำนวน 2 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14-11-2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างติดตั้งโคมไฟฟ้าและแสงสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14-11-2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่ลิฟต์โดยสาร (เครื่องที่ 2) อาคารสำนักงานคดีแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14-11-2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจซ่อมตู้สาขาโทรศัพท์ อาคารมีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12-11-2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 16 รายการ

12-11-2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 14 รายการ

12-11-2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขนย้ายครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12-11-2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมท่อน้ำทิ้ง หน้าห้องประชุม 100 ปี ชั้น 4 โซนบี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12-11-2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมฝ้าเพดาน ห้องงานบริหารทั่วไป ชั้น 2 โซนบี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12-11-2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมฝ้าเพดานห้องประชุม 1 ชั้น 11 โซนบี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12-11-2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมห้องน้ำหญิง ชั้น 1 โซนบี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12-11-2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมประตูห้องประชุม ชั้น 11 โซนบี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11-11-2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 3 รายการ

08-11-2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่ลิฟต์โดยสาร (เครื่องที่ 2) สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารกรุงเทพใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

08-11-2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่ลิฟต์โดยสาร (เครื่องที่ 3) สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารถนนรัชดาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

08-11-2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมห้องน้ำหญิงชั้น 9 โซนซี สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารถนนรัชดาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

08-11-2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมห้องน้ำหญิงชั้น 5 โซนเอ สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารถนนรัชดาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

08-11-2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมห้องน้ำหญิงชั้น 2 โซนเอ สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารถนนรัชดาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30-10-2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงอาคาร 2 ชั้น สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารถนนบรมราชชนนี (หลังเก่า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28-10-2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 19 รายการ

28-10-2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถยนต์โตโยต้า หมายเลขทะเบียน ฮบ 5409 กทม. และ ฎฟ 8544 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28-10-2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถยนต์โตโยต้า หมายเลขทะเบียน ฮบ 5410 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25-10-2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่รถยนต์โตโยต้า หมายเลขทะเบียน ฮย 3608 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25-10-2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่รถยนต์โตโยต้า จำนวนสองคัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25-10-2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปิด Port Lan จำนวน 1 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25-10-2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถยนต์โตโยต้า หมายเลขทะเบียน ฮบ 5408 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25-10-2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาติดตั้งโทรศัพท์ระบบ IP Phone พร้อมเปิดสัญญาณ Port Lan โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25-10-2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปิด Port Lan จำนวน 1 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30-09-2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าพื้นที่ชั้น 1 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์และอาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยการเจรจาตกลงราคากับผู้ให้เช่าโดยตรง

30-09-2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าพื้นที่อาคารบางนาเรสซิเด้นซ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยการเจรจาตกลงราคากับผู้ให้เช่าโดยตรง

30-09-2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างขนย้ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำนักงาน

27-09-2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลแขวง 2 สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารถนนรัชดาภิเษก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

27-09-2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องทำงานสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา 9 สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารถนนรัชดาภิเษก โดยวิธีคัดเลือก

25-09-2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงสำนักงานอัยการสูงสุด อาคารพระนครใต้ (สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลแขวง 4) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24-09-2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมท่อน้ำดี ฝ้าเพดานห้องน้ำหญิงและฝ้าเพดานทางเดิน ชั้น 6 สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารมีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24-09-2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมวาล์วน้ำในห้องเครื่องปั๊มน้ำ สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารพระโขนง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20-09-2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมเพดานห้องควบคุมลิฟต์ สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารมีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19-09-2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 3 รายการ

18-09-2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจสอบปัญหารับสายโทรศัพท์ (Operator) ของเครื่องคอมพิวเตอร์ ตู้สาขาโทรศัพท์ อาคารถนนรัชดาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18-09-2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่ลิฟต์โดยสาร อาคารถนนรัชดาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18-09-2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 3 รายการ

13-09-2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่ง 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กรอนิกส์ (e-bidding)

13-09-2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 รายการ

12-09-2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 2 รายการ

12-09-2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องทำงานสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา 2 สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารถนนรัชดาภิเษก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

11-09-2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยเฉพาะเจาะจง

11-09-2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติงานของสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลแขวง 1 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

10-09-2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถยนต์โตโยต้าหมายเลขทะเบียน ฮย 3628 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10-09-2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 2 รายการ

10-09-2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมท่อในบ่อพักน้ำอาคารที่พักอาคารไตรประสิทธิ์ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

09-09-2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 13 รายการ

09-09-2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

09-09-2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่ลิฟต์โดยสาร (เครื่องที่ 7) ยี่ห้อ โคเน่ อาคารถนนรัชดาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

09-09-2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่ลิฟต์โดยสาร (เครื่องที่ 4) ยี่ห้อ โคเน่ อาคารถนนรัชดาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

09-09-2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่ลิฟต์โดยสาร (เครื่องที่ 3) ยี่ห้อ โคเน่  อาคารถนนรัชดาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

06-09-2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องสูบน้ำ ชุดที่ 2 โซนบี ตัวที่ 4 สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารถนนรัชดาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

06-09-2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมท่อส่งน้ำชั้นดาดฟ้า โซนบี สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารถนนรัชดาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

06-09-2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมประตูหน้าห้องทำงาน สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารถนนรัชดาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

06-09-2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมกลอนและโช๊คประตูหนีไฟชั้น 1 โซนเอ และโซนซี สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารถนนรัชดาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

05-09-2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

05-09-2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหลอดไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

04-09-2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์ต่างๆ ให้กับสำนักงานจำนวน 6 สำนักงาน โดยวิธีคัดเลือก

04-09-2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมท่อน้ำทิ้ง ชั้น 7 โซนซี สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารถนนรัชดาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

04-09-2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมห้องน้ำชาย ชั้น 10 โซนบี สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารถนนรัชดาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

04-09-2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมห้องน้ำชาย ชั้น 10 โซนซี สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารถนนรัชดาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

04-09-2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมประตูห้องทำงานอธิบดีอัยการ สำนักงานคดีอาญาธนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

04-09-2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมผนังห้องทำงานอธิบดีอัยการและรองอธิบดีอัยการ สำนักงานคดีแพ่งธนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

03-09-2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมท่อส่งสิ่งปฏิกูล (ท่อโสโครก) ของห้องน้ำชาย ประจำอาคารธนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

03-09-2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมห้องน้ำชาย-หญิง และเปลี่ยนฝ้าเพดานห้องน้ำหญิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

03-09-2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 7 เรื่อง

03-09-2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดงานเทิดพระเกียรติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ที่ทรงได้รับการถวายตำแหน่งทูตสันถวไมตรีของโครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติฯ โดยวิธีคัดเลือก 

29-11-2562 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการซื้อหมึกสำหรับเครื่องปริ๊นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26-11-2562 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดบริเวณพื้นที่สำนักงานอัยการสูงสุดจำนวน 11 อาคาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21-11-2562 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการจ้างสื่อประชาสัมพันธ์ (กระดิ่งพระราชทาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20-11-2562 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28-10-2562 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 3 ปี ของสำนักงานอัยการสูงสุด โดยวิธีคัดเลือก

19-09-2562 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการจ้างจัดงานเทิดพระเกียรติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

17-09-2562 : ข้อมูลสาระสำคัญในใบสั่งซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ Drum สำหรับเครื่องพิมพ์ และหมึกสำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร

11-09-2562 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการซื้อหลอดไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11-09-2562 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ยี่ห้อ HP รุ่น 26A จำนวน 40 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

09-09-2562 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

09-09-2562 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ยี่ห้อ Xerox รุ่น 3125 จำนวน 50 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

09-09-2562 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ยี่ห้อ Samsung รุ่น 204L จำนวน 100 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

09-09-2562 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการ 1.ซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ยี่ห้อ Xerox รุ่น 3125 จำนวน 70 กล่อง 2.ซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ยี่ห้อ Samsung รุ่น MLT-R204 จำนวน 20 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

09-09-2562 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ยี่ห้อ Samsung รุ่น MLT-D203E จำนวน 70 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

สำนักบริหารทรัพย์สิน
สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารหลักเมือง ชั้นที่ 1 ถนนหน้าหับเผย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทร. 0 2222 8121 - 5 , 0 2222 1113 , 0 2224 1587 โทรสาร 0 2224 4306
IP PHONE : 210221 , 210224
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สำนักบริหารทรัพย์สิน งานคลังพัสดุ
สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 0 2515 4031 - 8 โทรสาร 0 2515 4034
IP PHONE : 220601 , 220602

สำนักงานอัยการสูงสุด
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ 0-2142-1436, 0-2142-1444 โทรสาร 0-2143-9546
อีเมล ictc@ago.go.th