ประกาศประกวดราคา ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (www.gprocurement.go.th)


ประกาศประกวดราคา สำนักงานอัยการสูงสุด

01-01-2563 :

 

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (www.gprocurement.go.th)


ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานอัยการสูงสุด

01-01-2563 :

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (www.gprocurement.go.th)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำนักงานอัยการสูงสุด

08-01-2563 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

06-01-2563 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 2 รายการ

25-12-2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารกรุงเทพใต้ พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25-12-2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปั๊มน้ำ สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารมีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25-12-2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปั๊มน้ำ สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารพระโขนง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25-12-2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่ลิฟต์โดยสาร (เครื่องที่ 5) อาคารถนนรัชดาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24-12-2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 4 รายการ

24-12-2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งรางไฟติดเพดานพร้อมโคมไฟ สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24-12-2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจซ่อมตู้สาขาโทรศัพท์ อาคารกรุงเทพใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

24-12-2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่ลิฟต์โดยสาร (เครื่องที่ 7) อาคารถนนรัชดาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

24-12-2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่ลิฟต์โดยสาร (เครื่องที่ 6) อาคารถนนรัชดาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

24-12-2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่ลิฟต์โดยสาร (เครื่องที่ 4) อาคารถนนรัชดาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24-12-2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่ลิฟต์โดยสาร (เครื่องที่ 3) อาคารถนนรัชดาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24-12-2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่ลิฟต์โดยสาร (เครื่องที่ 2) อาคารมีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

24-12-2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่ลิฟต์โดยสาร อาคารมีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

19-12-2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาติดตั้ง Outlet พร้อมเดินสาย Lan และเปิดสัญญาณอินเทอร์เน็ต Port Lan จำวนวน 1 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19-12-2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถยนต์โตโยต้า หมายเลขทะเบียน ฮย 3627 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19-12-2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปิด Port Lan จำนวน 2 จุด ใช้ในราชการสำนักออกแบบและก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19-12-2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปิด Port Lan จำนวน 1 จุด ใช้ในราชการสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีล้มละลาย 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19-12-2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปิด Port Lan จำนวน 2 จุด ใช้ในราชการสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายบริหารอาคารและที่ดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19-12-2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 2 รายการ

19-12-2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถยนต์โตโยต้า จำนวน 4 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19-12-2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถยนต์โฟล์คสวาเกน หมายเลขทะเบียน นว 8888 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17-12-2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 3 รายการ

17-12-2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16-12-2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 16 รายการ

16-12-2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่รถยนต์โตโยต้า หมายเลขทะเบียน ฮบ 5408 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16-12-2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถยนต์โตโยต้า จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13-12-2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถยนต์โตโยต้า หมายเลขทะเบียน ฌล 8177 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13-12-2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถยนต์มาสด้า หมายเลขทะเบียน ฆฐ 1513 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13-12-2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 2 รายการ

13-12-2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมแซมประตูทางเข้าด้านหน้าห้องอัยการสูงสุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12-12-2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมสายโทรศัพท์ภายใน (หมายเลข 3309)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12-12-2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 5 รายการ

29-11-2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27-11-2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 3 รายการ

22-11-2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างย้ายหมายเลขโทรศัพท์และย้าย Port Lan โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22-11-2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถยนต์โตโยต้า หมายเลขทะเบียน ฮบ 5409 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22-11-2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถยนต์โฟล์คสวาเกน หมายเลขทะเบียน นว 8888 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22-11-2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถยนต์โตโยต้า หมายเลขทะเบียน ฮย 3628 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22-11-2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถยนต์ฟอร์ด หมายเลขทะเบียน วร 5341 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21-11-2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21-11-2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 4 รายการ

20-11-2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถยนต์มาสด้า จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20-11-2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปิด Port Lan จำนวน 2 จุด และย้ายหมายเลขโทรศัพท์ 2 หมายเลข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20-11-2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปิด Port Lan จำนวน 2 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20-11-2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปิดสัญญาณอินเทอร์เน็ต Port Lan จำนวน 1 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19-11-2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 2 รายการ

18-11-2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 4 รายการ

18-11-2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งหมายเลขโทรสารจำนวน 1 หมายเลข และติดตั้ง Outlet พร้อมเดินสาย Lan จำนวน 1 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18-11-2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปิด Port Lan จำนวน 1 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18-11-2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถยนต์โตโยต้าจำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18-11-2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างย้ายหมายเลขโทรศัพท์และย้าย Port Lan โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14-11-2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปิด Port Lan จำนวน 2 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14-11-2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างติดตั้งโคมไฟฟ้าและแสงสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14-11-2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่ลิฟต์โดยสาร (เครื่องที่ 2) อาคารสำนักงานคดีแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14-11-2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจซ่อมตู้สาขาโทรศัพท์ อาคารมีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12-11-2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 16 รายการ

12-11-2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 14 รายการ

12-11-2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขนย้ายครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12-11-2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมท่อน้ำทิ้ง หน้าห้องประชุม 100 ปี ชั้น 4 โซนบี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12-11-2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมฝ้าเพดาน ห้องงานบริหารทั่วไป ชั้น 2 โซนบี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12-11-2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมฝ้าเพดานห้องประชุม 1 ชั้น 11 โซนบี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12-11-2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมห้องน้ำหญิง ชั้น 1 โซนบี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12-11-2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมประตูห้องประชุม ชั้น 11 โซนบี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11-11-2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 3 รายการ

08-11-2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่ลิฟต์โดยสาร (เครื่องที่ 2) สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารกรุงเทพใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

08-11-2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่ลิฟต์โดยสาร (เครื่องที่ 3) สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารถนนรัชดาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

08-11-2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมห้องน้ำหญิงชั้น 9 โซนซี สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารถนนรัชดาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

08-11-2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมห้องน้ำหญิงชั้น 5 โซนเอ สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารถนนรัชดาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

08-11-2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมห้องน้ำหญิงชั้น 2 โซนเอ สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารถนนรัชดาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30-10-2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงอาคาร 2 ชั้น สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารถนนบรมราชชนนี (หลังเก่า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28-10-2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 19 รายการ

28-10-2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถยนต์โตโยต้า หมายเลขทะเบียน ฮบ 5409 กทม. และ ฎฟ 8544 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28-10-2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถยนต์โตโยต้า หมายเลขทะเบียน ฮบ 5410 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25-10-2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่รถยนต์โตโยต้า หมายเลขทะเบียน ฮย 3608 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25-10-2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่รถยนต์โตโยต้า จำนวนสองคัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25-10-2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปิด Port Lan จำนวน 1 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25-10-2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถยนต์โตโยต้า หมายเลขทะเบียน ฮบ 5408 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25-10-2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาติดตั้งโทรศัพท์ระบบ IP Phone พร้อมเปิดสัญญาณ Port Lan โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25-10-2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปิด Port Lan จำนวน 1 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

24-01-2563 : สำนักงานอัยการภาค 5 ประกาศขายครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ครั้งที่ 3)

17-01-2563 : สำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ

10-01-2563 : สำนักงานอัยการภาค 5 ประกาศขายครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16-12-2562 : สำนักงานอัยการภาค 5 ประกาศขายครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13-12-2562 : สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ จำนวน 1 คัน ประจำปีงบประมาณ 2563

11-12-2562 : ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 67 รายการ

04-12-2562 : ประกาศสำนักงานอัยการภาค 9 เรื่อง ดำเนินการขายรถยนต์ราชการโดยวิธีขายทอดตลาด

03-12-2562 : ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งกรณีชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 5 คัน

29-11-2562 : สำนักงานคดีศาลสูงภาค 3 ประกาศขายพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 6 รายการ

21-11-2562 : สำนักงานอัยการภาค 5 ขายครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

08-11-2562 : สำนักงานอัยการภาค 7 ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ประจำตำแหน่งยี่ห้อ Toyota Camry สีดำ หมายเลขทะเบียน วย 4475 กทม

 

22-01-2563 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการจ้างพิมพ์และส่งหนังสือรายงานประจำปี พ.ศ. 2561 พร้อมบันทึกข้อมูล E-Book จำนวน 1,200 เล่มโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15-01-2563 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์จำนวน 4 รายการ

14-01-2563 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการซื้อครุภัณฑ์ต่างๆ ให้กับสำนักงาน จำนวน 6 สำนักงาน โดยวิธีคัดเลือก

09-01-2563 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการจ้างจัดทำ E-Book เพื่อการศึกษางานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27-12-2562 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26-12-2562 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการจัดซื้อแบตเตอรี่ของเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าสำรองแบบต่อเนื่อง จำนวน 96 หน่วย ห้องศูนย์ข้อมูล Data Center

26-12-2562 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบเปิดปิดประตูอัตโนมัติ (Access Control) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

25-12-2562 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาเลขที่โครงการ 62097686674

24-12-2562 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการซื้อวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งอาคารสถานที่ จำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18-12-2562 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์แผ่นป้ายโรลอัพ จำนวน 240 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17-12-2562 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการจ้างพิมพ์หนังสือกฏหมายสิ่งแวดล้อมในมิติอุทยานแห่งชาติและป่าไม้ (ฉบับการ์ตูน) จำนวน 18,000 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17-12-2562 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17-12-2562 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร เอ4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12-12-2562 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12-12-2562 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการพิมพ์หนังสือคู่มือคุ้มครองสิทธิประชาชนเกี่ยวกับเอดส์

29-11-2562 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการซื้อหมึกสำหรับเครื่องปริ๊นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26-11-2562 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดบริเวณพื้นที่สำนักงานอัยการสูงสุดจำนวน 11 อาคาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21-11-2562 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการจ้างสื่อประชาสัมพันธ์ (กระดิ่งพระราชทาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20-11-2562 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28-10-2562 : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 3 ปี ของสำนักงานอัยการสูงสุด โดยวิธีคัดเลือก 

สำนักบริหารทรัพย์สิน
สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารหลักเมือง ชั้นที่ 1 ถนนหน้าหับเผย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทร. 0 2222 8121 - 5 , 0 2222 1113 , 0 2224 1587 โทรสาร 0 2224 4306
IP PHONE : 210221 , 210224
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สำนักบริหารทรัพย์สิน งานคลังพัสดุ
สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 0 2515 4031 - 8 โทรสาร 0 2515 4034
IP PHONE : 220601 , 220602

สำนักงานอัยการสูงสุด
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ 0-2142-1436, 0-2142-1444 โทรสาร 0-2143-9546
อีเมล ictc@ago.go.th