1 พฤษภาคม 2563 สำนักงานอัยการสูงสุด สรุปคดีฝ่าฝืน พ.ร.ก. ในรอบ 1 เดือน ที่มีการประกาศบังคับใช้ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน 

ฟ้องผู้ฝ่าฝืนทั่วประเทศ รวม 21,426 คน แต่สถิติคดีมีแนวโน้มลดลงอย่างเห็นได้ชัด

อกสารข่าวแจก