24 เมษายน 2563 สำนักงานอัยการสูงสุด เผยระหว่างวันที่ 3 - 23 เมษายน 2563 

พนักงานอัยการฟ้องผู้ฝ่าฝืน พ.ร.ก. ฉุกเฉินทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 17,284 คน

อกสารข่าวแจก