20 เมษายน 2563 อัยการจังหวัดสระบุรี ฟ้อง 3 ผู้ต้องหา ที่นำหน้ากากอนามัย (แมสก์) ใช้แล้วมาจำหน่าย

เอกสารข่าวแจก