7 เมษายน 2563 สำนักงานอัยการสูงสุด เผยสถิติผู้ฝ่าฝืน พ.ร.ก. ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ฉบับ 1 ระหว่างวันที่ 3 - 6 เมษายน 2563

เอกสารข่าวแจก