31 มีนาคม 2563 อัยการสูงสุด สั่งดำเนินคดีเฉียบขาดกับผู้ที่กักตุนสินค้า จำหน่ายสินค้าเกินราคาควบคุม และผู้ที่ส่งข้อความเป็นเท็จทางสื่อสังคมออนไลน์

ที่มีผลกระทบต่อการแก้ไขปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เอกสารข่าวแจก