กรอง
แสดง # 
< < < < < < < < < < < < < <
หัวเรื่อง วันเผยแพร่
11 สิงหาคม 2563 สำนักงานอัยการสูงสุด แต่งตั้งคณะทำงาน พิจารณาสั่งคดีนายวรยุทธ หรือบอส อยู่วิทยา และตั้งคณะทำงานตรวจสอบการสั่งคดี ของนายเนตร นาคสุข รองอัยการสูงสุด 11 สิงหาคม 2563
10 สิงหาคม 2563 สำนักงานอัยการสูงสุดแถลง ความคืบหน้าการดำเนินคดี นายวรยุทธ หรือบอส อยู่วิทยา 10 สิงหาคม 2563
4 สิงหาคม 2563 ผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงของคณะทำงานตรวจสอบการพิจารณาสั่งคดี “นายวรยุทธ อยู่วิทยา” 04 สิงหาคม 2563
1 พฤษภาคม 2563 สำนักงานอัยการสูงสุด สรุปคดีฝ่าฝืน พ.ร.ก. ในรอบ 1 เดือน ที่มีการประกาศบังคับใช้ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ฟ้องผู้ฝ่าฝืนทั่วประเทศ รวม 21,426 คน แต่สถิติคดีมีแนวโน้มลดลงอย่างเห็นได้ชัด 01 พฤษภาคม 2563
24 เมษายน 2563 สำนักงานอัยการสูงสุด เผยระหว่างวันที่ 3 - 23 เมษายน 2563 พนักงานอัยการฟ้องผู้ฝ่าฝืน พ.ร.ก. ฉุกเฉินทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 17,284 คน 24 เมษายน 2563
20 เมษายน 2563 อัยการจังหวัดสระบุรี ฟ้อง 3 ผู้ต้องหา ที่นำหน้ากากอนามัย (แมสก์) ใช้แล้วมาจำหน่าย 20 เมษายน 2563
17 เมษายน 2563 สำนักงานอัยการสูงสุด เผยสถิติผู้ฝ่าฝืน พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ระหว่างวันที่ 3 – 17 เมษายน 2563 17 เมษายน 2563
10 เมษายน 2563 สำนักงานอัยการสูงสุด แถลงภาพรวมการดำเนินคดีผู้ฝ่าฝืนพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ช่วงระหว่างวันที่ 3 – 9 เมษายน 2563 และการหารือร่วมกันระหว่างสำนักงานอัยการสูงสุดกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการหาแนวทางปฏิบัติในการใ 10 เมษายน 2563
7 เมษายน 2563 สำนักงานอัยการสูงสุด เผยสถิติผู้ฝ่าฝืน พ.ร.ก. ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ฉบับ 1 ระหว่างวันที่ 3 - 6 เมษายน 2563 07 เมษายน 2563
31 มีนาคม 2563 อัยการสูงสุด สั่งดำเนินคดีเฉียบขาดกับผู้ที่กักตุนสินค้า จำหน่ายสินค้าเกินราคาควบคุม และผู้ที่ส่งข้อความเป็นเท็จทางสื่อสังคมออนไลน์ที่มีผลกระทบต่อการแก้ไขปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 31 มีนาคม 2563
20 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานอัยการสูงสุดแถลงข่าวความคืบหน้าการพิจารณาสั่งคดีฆ่าชิงทรัพย์ร้านทองออโรร่า ลพบุรี 20 กุมภาพันธ์ 2563
11 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานอัยการสูงสุด แถลงข่าวการรับสำนวนคดีฆ่าชิงทรัพย์ร้านทองออโรร่า ลพบุรี 11 กุมภาพันธ์ 2563
27 มกราคม 2563 สำนักงานอัยการสูงสุดแถลงข่าวคดีนายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร 27 มกราคม 2563
14 มกราคม 2563 สำนักงานอัยการสูงสุด จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) การเชื่อมโยงข้อมูลคดีทุจริตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่าง สำนักงานอัยการสูงสุด กับ สำนักงาน ป.ป.ช. 14 มกราคม 2563