14 มกราคม 2563 สำนักงานอัยการสูงสุดจัดประชุมบูรณาการความร่วมมือในการดำเนินคดีอาญาระหว่าง

สำนักงานคดีอาญา สำนักงานอัยการสูงสุด  กับ กองบัญชาการตำรวจนครบาล และกองบังคับการปราบปราม

 

140163 12 1

140163 12