14 มกราคม 2563 สำนักงานอัยการสูงสุด จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU)

การเชื่อมโยงข้อมูลคดีทุจริตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่าง สำนักงานอัยการสูงสุด กับ สำนักงาน ป.ป.ช

 

140163 11 3

140163 11 1

140163 11 2