9 มกราคม 2562 ปลัดกระทรวงยุติธรรมเข้าพบอัยการสูงสุด เพื่อหารือข้อราชการและสวัสดีปีใหม่

 

090163 5 1

090163 5