2 มกราคม 2563 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทาน ส.ค.ส. และกล่องของขวัญแก่อัยการสูงสุด

 

020163 02 1

 

020163 02 2