1 มกราคม 2563 สำนักงานอัยการสูงสุด ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2563

 

010163 01 1

 

010163 01 2