20 ธันวาคม 2562 สำนักงานอัยการสูงสุดมอบเสื้อคนดีที่เรายกย่องแก่พลเมืองดี ที่ไม่เพิกเฉยต่อเหตุอาชญากรรมและความรุนแรง

 

201262 285 1

201262 285