4 ธันวาคม 2562 สำนักงานอัยการสูงสุดทั่วประเทศ พร้อมใจจัดกิจกรรม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

 

041262 272 3

041262 272 1

041262 272 2