29 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานอัยการสูงสุดให้การต้อนรับ เอกอัครราชทูตวิสามัญและผู้มีอำนาจเต็มแห่งประเทศญี่ปุ่นประจำประเทศไทย

 

291162 269 1

291162 269

สำนักงานอัยการสูงสุด
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ 0-2142-1436, 0-2142-1444 โทรสาร 0-2143-9546
อีเมล ictc@ago.go.th