29 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานอัยการสูงสุดให้การต้อนรับ เอกอัครราชทูตวิสามัญและผู้มีอำนาจเต็มแห่งประเทศญี่ปุ่นประจำประเทศไทย

 

291162 269 1

291162 269