28 พฤศจิกายน 2562 อัยการสูงสุดเป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “สร้างต้นแบบการสานต่องานคุ้มครองเด็ก เพื่อก้าวต่อไปในปี 2020 – 2021”

 

281162 265 1

281162 265