28 พฤศจิกายน 2562 อัยการสูงสุดเป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “สร้างต้นแบบการสานต่องานคุ้มครองเด็ก เพื่อก้าวต่อไปในปี 2020 – 2021”

 

281162 265 1

281162 265

สำนักงานอัยการสูงสุด
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ 0-2142-1436, 0-2142-1444 โทรสาร 0-2143-9546
อีเมล ictc@ago.go.th