27 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานอัยการสูงสุด จัดพิธีปิดการฝึกอบรม หลักสูตร “จริยธรรมและความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ”  รุ่นที่ 51

271162 264 3 

271162 264 2

สำนักงานอัยการสูงสุด
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ 0-2142-1436, 0-2142-1444 โทรสาร 0-2143-9546
อีเมล ictc@ago.go.th