27 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานอัยการสูงสุด จัดพิธีปิดการฝึกอบรม หลักสูตร “จริยธรรมและความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ”  รุ่นที่ 51

271162 264 3 

271162 264 2