21 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานอัยการสูงสุดจัดฝึกอบรม หลักสูตร “จริยธรรมและความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ” รุ่นที่ 51

 

211162 258

 

211162 258 1

สำนักงานอัยการสูงสุด
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ 0-2142-1436, 0-2142-1444 โทรสาร 0-2143-9546
อีเมล ictc@ago.go.th