กรอง
แสดง # 
< < < < < < < < < < < < < < < < < < < <
หัวเรื่อง วันเผยแพร่
11 สิงหาคม 2563 สำนักงานอัยการสูงสุด จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 11 สิงหาคม 2563
7 สิงหาคม 2563 สำนักงานอัยการสูงสุดร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานและวางพวงมาลาถวายสักการะพระอนุสาวรีย์ฯ เนื่องใน “วันรพี” 07 สิงหาคม 2563
5 สิงหาคม 2563 สำนักงานอัยการสูงสุดจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพ การทำงานและการจัดทำคู่มือให้กับผู้บังคับใช้กฎหมาย ในการดำเนินคดีค้ามนุษย์และการแสวงหาประโยชน์ทางเพศเด็กออนไลน์ ครั้งที่ 1 05 สิงหาคม 2563
3 สิงหาคม 2563 อัยการสูงสุดเป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร “นักบริหารงานยุติธรรมระดับสูง” รุ่นที่ 11/1 03 สิงหาคม 2563
30 กรกฎาคม 2563 ผู้ตรวจการอัยการ ตรวจราชการ ครั้งที่ 2 ณ สำนักงานอัยการในท้องที่จังหวัดเพชรบุรี 31 กรกฎาคม 2563
28 กรกฎาคม 2563 สำนักงานอัยการสูงสุด ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 29 กรกฎาคม 2563
28 กรกฎาคม 2563 สำนักงานอัยการสูงสุด ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี...เราสร้างไปด้วยกัน” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 29 กรกฎาคม 2563
28 กรกฎาคม 2563 สำนักงานอัยการสูงสุด ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 29 กรกฎาคม 2563
28 กรกฎาคม 2563 สำนักงานอัยการสูงสุด ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 29 กรกฎาคม 2563
28 กรกฎาคม 2563 อัยการสูงสุด ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 29 กรกฎาคม 2563
26 กรกฎาคม 2563 อัยการสูงสุดเป็นประธานพิธีเปิดอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดชุมแพ 26 กรกฎาคม 2563
24 กรกฏาคม 2563 อัยการสูงสุดมอบความช่วยเหลือในโครงการ “อส.ร่วมใจ ไม่ทิ้งกัน” 25 กรกฎาคม 2563
24 กรกฏาคม 2563 อัยการสูงสุดมอบประกาศนียบัตรและรางวัลแก่หน่วยงานในสำนักงานอัยการภาค 4 ที่ได้รับรางวัล “การเขียนโครงการที่มีประสิทธิภาพ” 25 กรกฎาคม 2563
24 กรกฏาคม 2563 อัยการสูงสุดเป็นประธานเปิดโครงการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ สำนักงานอัยการสูงสุด พ.ศ. 2563 – 2566 ไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 9 ในพื้นที่สำนักงานอัยการภาค 4 25 กรกฎาคม 2563
23 กรกฎาคม 2563 บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 23 กรกฎาคม 2563
22 กรกฎาคม 2563 สำนักงานอัยการสูงสุดจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 22 กรกฎาคม 2563
20 กรกฎาคม 2563 อัยการสูงสุด เป็นประธานฝ่ายฆราวาสร่วมกับพระธรรมเสนาบดี (ธงชัย สุวณฺณสิริ ป.ธ.๗) รองเจ้าคณะภาค ๗ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ประธานฝ่ายสงฆ์ ประกอบพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 20 กรกฎาคม 2563
17 กรกฎาคม 2563 อัยการสูงสุดมอบความช่วยเหลือ ในโครงการ “อส.ร่วมใจ ไม่ทิ้งกัน” 18 กรกฎาคม 2563
17 กรกฎาคม 2563 อัยการสูงสุดมอบประกาศนียบัตรและรางวัล แก่หน่วยงานในสำนักงานอัยการภาค 9 ที่ได้รับรางวัล “การเขียนโครงการที่มีประสิทธิภาพ” 18 กรกฎาคม 2563
17 กรกฎาคม 2563 อัยการสูงสุดเป็นประธานเปิดโครงการ ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ สำนักงานอัยการสูงสุด พ.ศ. 2563 – 2566 ไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุตามเป้าหมาย ของยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 8 ในพื้นที่สำนักงานอัยการภาค 9 18 กรกฎาคม 2563