25 มิถุนายน 2563 บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 

250663 158 1

250663 158