22 มิถุนายน 2563 อัยการสูงสุดมอบความช่วยเหลือในโครงการ “อส.ร่วมใจ ไม่ทิ้งกัน”

 

220663 149 1

220663 149