15 มิถุนายน 2563 อัยการสูงสุดตรวจพื้นที่ในการเตรียมจัดหาที่ดินเพื่อใช้ก่อสร้างสำนักงานอัยการภาค 3 แห่งใหม่

 

150663 143 1

150663 143