15 มิถุนายน 2563 อัยการสูงสุดตรวจเยี่ยมสำนักงานอัยการภาค 3 และร่วมกิจกรรมปันน้ำใจในโครงการ “ตู้ปันสุข”

 

150663 142 1

150663 142