8 ตุลาคม 2563 เลขาธิการสำนักงานอัยการสูงสุดและคณะ เข้ากราบคารวะประธานศาลรัฐธรรมนูญ

 

081063 273 1

081063 273