7 ตุลาคม 2563 สำนักงานอัยการสูงสุดร่วมแสดงความยินดีกับประธานศาลฎีกา

เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง

 

071063 270 1

071063 270