กรอง
แสดง # 
< < < < < < < < < <
หัวเรื่อง วันเผยแพร่
3 กรกฎาคม 2563 สำนักงานอัยการสูงสุดรับมอบโล่ “บุคคลผู้ทำประโยชน์ด้านคุ้มครองผู้บริโภค” 03 กรกฎาคม 2563
3 กรกฎาคม 2563 สำนักงานอัยการสูงสุดรับมอบแอลกอฮอล์เจลชนิดพกพา สําหรับทําความสะอาดมือเพื่อป้องกัน การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 03 กรกฎาคม 2563
25 มิถุนายน 2563 บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 25 มิถุนายน 2563
25 มิถุนายน 2563 สำนักงานอัยการสูงสุด ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 25 มิถุนายน 2563
22 มิถุนายน 2563 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์สำนักงานอัยการสูงสุด พ.ศ. 2563-2566 22 มิถุนายน 2563
22 มิถุนายน 2563 อัยการสูงสุดเป็นประธานเปิดโครงการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ สำนักงานอัยการสูงสุด พ.ศ. 2563 – 2566 ไปสู่การปฏิบัติ ให้บรรลุตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 7 ในพื้นที่สำนักงานอัยการภาค 2 22 มิถุนายน 2563
22 มิถุนายน 2563 อัยการสูงสุดมอบความช่วยเหลือในโครงการ “อส.ร่วมใจ ไม่ทิ้งกัน” 22 มิถุนายน 2563
19 มิถุนายน 2563 อัยการสูงสุดให้การต้อนรับเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ 19 มิถุนายน 2563
15 มิถุนายน 2563 อัยการสูงสุดตรวจเยี่ยมสำนักงานอัยการจังหวัดสีคิ้ว 15 มิถุนายน 2563
15 มิถุนายน 2563 อัยการสูงสุดตรวจพื้นที่ในการเตรียมจัดหาที่ดินเพื่อใช้ก่อสร้างสำนักงานอัยการภาค 3 แห่งใหม่ 15 มิถุนายน 2563