ประกาศสมัครสอบข้าราชการฝ่ายอัยการ

 

สมัครสอบอัยการผู้ช่วย

 

สมัครสอบข้าราชการธุรการ
ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ 

 

 

ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ

 

 

 

 

สำนักงานอัยการสูงสุด
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ 0-2142-1436, 0-2142-1444 โทรสาร 0-2143-9546
อีเมล ictc@ago.go.th