กรอง
แสดง # 
< < < < < < < < < <
หัวเรื่อง วันเผยแพร่
ภาพกิจกรรมสำนักงานอัยการสูงสุด จัดกิจกรรมประสบการณ์ผู้บริหารในโครงการศึกษาอบรมหลักสูตร "นักบริหารงานยุติธรรมระดับสูง" รุ่นที่ 11/2 17 กันยายน 2563
ภาพกิจกรรมสำนักงานอัยการสูงสุด จัดพิธีบำเพ็ญกุศลครบรอบ 3 ปี การสถาปนา "พระพุทธอัยการมงคลโลกนาถ" 09 กันยายน 2563
ภาพกิจกรรมอัยการสูงสุด เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร "นักบริหารงานยุติธรรมระดับสูง" รุ่นที่ 11/2 09 กันยายน 2563
ภาพกิจกรรมสำนักงานอัยการสูงสุด จัดการเสวนาประสบการณ์ผู้บริหาร ในโครงการศึกษาอบรมหลักสูตร "นักบริหารงานยุติธรรมระดับสูง" รุ่นที่ 11/1 20 สิงหาคม 2563
ภาพกิจกรรมอัยการสูงสุด เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร "อัยการผู้ช่วย" ภาควิชาการ รุ่นที่ 60 (สนามจิ๋ว) 18 สิงหาคม 2563
ภาพกิจกรรมสำนักงานอัยการสูงสุด ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล และร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 18 สิงหาคม 2563
ภาพกิจกรรมสำนักงานอัยการสูงสุด ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 31 กรกฎาคม 2563
ภาพกิจกรรมอัยการสูงสุดเป็นประธานเปิดโครงการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ฯ ครั้งที่ 9 31 กรกฎาคม 2563
ภาพกิจกรรมผู้ตรวจการอัยการ ลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ สำนักงานอัยการในพื้นที่ภาค 9 (สามจังหวัดชายแดนภาคใต้) 04 มีนาคม 2563
ภาพกิจกรรมผู้ตรวจการอัยการ ลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ สำนักงานอัยการในพื้นที่ภาค 5 04 มีนาคม 2563

สำนักงานอัยการสูงสุด
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ 0-2142-1436, 0-2142-1444 โทรสาร 0-2143-9546
ศูนย์สารนิเทศแและประชาสัมพันธ์ email : pr@ago.go.th

พัฒนาโดย สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร