กรอง
แสดง # 
< < < < < < < < < <
หัวเรื่อง วันเผยแพร่
ภาพกิจกรรมผู้ตรวจการอัยการ ลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ สำนักงานอัยการในพื้นที่ภาค 9 (สามจังหวัดชายแดนภาคใต้) 04 มีนาคม 2563
ภาพกิจกรรมผู้ตรวจการอัยการ ลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ สำนักงานอัยการในพื้นที่ภาค 5 04 มีนาคม 2563
ภาพกิจกรรมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562 07 พฤศจิกายน 2562
ภาพกิจกรรมพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตร "อัยการผู้ช่วย" ภาควิชาการ รุ่นที่ 58 พ.ศ. 2562 07 พฤศจิกายน 2562
ภาพกิจกรรมสำนักงานอัยการสูงสุด ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 5 07 พฤศจิกายน 2562
ภาพกิจกรรมสำนักงานอัยการสูงสุดร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 5 07 พฤศจิกายน 2562
ภาพกิจกรรมสำนักงานอัยการสูงสุดลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ 07 พฤศจิกายน 2562
ภาพกิจกรรมสำนักงานอัยการสูงสุดดำเนินคละบัตรลงคะแนนเลือกกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ 07 พฤศจิกายน 2562
ภาพกิจกรรมสำนักงานอัยการสูงสุดร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9 07 พฤศจิกายน 2562
ภาพกิจกรรมอัยการสูงสุดร่วมพิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม 07 พฤศจิกายน 2562

สำนักงานอัยการสูงสุด
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ 0-2142-1436, 0-2142-1444 โทรสาร 0-2143-9546
ศูนย์สารนิเทศแและประชาสัมพันธ์ email : pr@ago.go.th

พัฒนาโดย สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร