ประกาศคณะอนุกรรมการทดสอบความรู้ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบปากเปล่าในการทดสอบความรู้เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอัยการผู้ช่วย พ.ศ. 2563 (สนามจิ๋ว)

ประกาศ