สำนักงานอัยการจังหวัดเชียงคำ และสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดพะเยา (สาขาเชียงคำ) แจ้งย้ายสถานที่ทำการ

ข่าว