ประชาสัมพันธ์การออกใบอนุโมทนาบัตรแก่ผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินและเททองหล่อพระประธาน ณ วัดนางในธัมมิการาม

ข่าว

เอกสารแนบ