ประชาสัมพันธ์การออกใบอนุโมทนาบัตรแก่ผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินและเททองหล่อพระประธาน ณ วัดนางในธัมมิการาม

ข่าว

เอกสารแนบ

สำนักงานอัยการสูงสุด
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ 0-2142-1436, 0-2142-1444 โทรสาร 0-2143-9546
อีเมล ictc@ago.go.th