กรอง
แสดง # 
< < < < < < < < < < < < < < < < < < < <
หัวเรื่อง วันเผยแพร่
สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่าน แจ้งย้ายสถานที่ทำการ 11 สิงหาคม 2563
ขอเชิญข้าราชการฝ่ายอัยการและบุคลากร อส. เข้ารับการอบรม หลักสูตรกฎหมายกับการจัดการความเสี่ยงจากการลงทุนในยุค New Normal 06 สิงหาคม 2563
กำหนดราคาจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่เดิม (iPhone 8 Plus, iPhone 8 และ Samsung J7 Core) 21 กรกฎาคม 2563
ขอเชิญข้าราชการฝ่ายอัยการเข้ารับการอบรม หลักสูตรการอบรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองบัญชาการกองทัพไทย รุ่นที่ 12 21 กรกฎาคม 2563
ขอเชิญข้าราชการฝ่ายอัยการ เข้ารับการอบรม หลักสูตรการสืบสวนสอบสวนและการรับฟังพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ 17 กรกฎาคม 2563
ซักซ้อมความเข้าใจการรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ สำนักงานอัยการสูงสุด ประจำปี พ.ศ. 2563 17 กรกฎาคม 2563
ขอเชิญข้าราชการฝ่ายอัยการเข้ารับการศึกษา หลักสูตรเสนาธิการทหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 10 กรกฎาคม 2563
ประกาศคณะอนุกรรมการทดสอบความรู้ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบปากเปล่าในการทดสอบความรู้เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอัยการผู้ช่วย พ.ศ. 2563 (สนามจิ๋ว) 03 กรกฎาคม 2563
ประชาสัมพันธ์ โครงการมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2563 ของสมาคมภริยาอัยการ 29 มิถุนายน 2563
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การโอนหมายเลขโทรศัพท์ส่วนบุคคล เข้ามาเป็นหมายเลขโทรศัพท์ของทางราชการ 29 มิถุนายน 2563
ประกาศคณะกรรมการทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากร เรื่อง กำหนดการสอบทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 26 มิถุนายน 2563
สำนักงานอัยการจังหวัดเชียงคำ และสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดพะเยา (สาขาเชียงคำ) แจ้งย้ายสถานที่ทำการ 26 มิถุนายน 2563
การดาวน์โหลดวีดิทัศน์แนะนำองค์กร เพื่อใช้ในการเผยแพร่บทบาทภารกิจของสำนักงานอัยการสูงสุด 24 มิถุนายน 2563
ขอเชิญข้าราชการฝ่ายอัยการเข้ารับการศึกษา หลักสูตรนักยุทธศาสตร์ รุ่นที่ 14 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 24 มิถุนายน 2563
การสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอัยการผู้ช่วย พ.ศ. 2563 (สนามใหญ่) 20 มิถุนายน 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบข้อเขียนในการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอัยการผู้ช่วย พ.ศ. 2563 (สนามใหญ่) 17 มิถุนายน 2563
ขอเชิญข้าราชการฝ่ายอัยการเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Chief People Officer Program : CPO รุ่นที่ 15 16 มิถุนายน 2563
ประกาศรายชื่อบุคลากรที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกให้เป็นบุคลากรที่สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นผู้ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรมของสำนักงานอัยการสูงสุด ประจำปี 2563 16 มิถุนายน 2563
สำนักงานคดีอาญาพระโขนง และสำนักงานคดีแพ่งพระโขนง แจ้งช่องทางการติดต่อประสานงาน 09 มิถุนายน 2563
ขอเชิญข้าราชการฝ่ายอัยการเข้ารับการศึกษาอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง 02 มิถุนายน 2563