วันที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 9.00 - 12.00 น.

เชิญรับชมการถ่ายทอด
การเสวนาความร่วมมือระหว่างประเทศทางกฏหมายเพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติในภูมิภาค
จาก ห้องประชุม 901 ชั้น 9 สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถ.แจ้งวัฒนะ